geologie-amsterdam-5-jpg

Ammoniet?

Ammoniet of Naulilus-achtige (inktvissen, google er maar op!). Of toch een slak? In ieder geval een zeldzame vondst in Belgische hardsteen. Let ook op de grote hoeveelheid fossielgruis. Typisch debris van een rif. De omgekeerde Y is een stukje van een mosdiertjeskolonie, De witte vorm rechtsboven is een Spiriferide brachiopode. Laat Devoon - Vroeg Carboon, ongeveer 360 miljoen jaar oud. Middenweg, Amsterdam

geologie-amsterdam-1-jpg

Graniet

Graniet met grote kristallen, voornamelijk veldspaat (oranje), kwarts (grijs) en biotiet (zwart). Zulke grote kristallen kunnen alleen gevormd worden in een magma die zeer langzaam afkoelt. Dit gebeurt zeer diep in de aardkost, op dieptes van 10 tot 25km diepte in magmakamers (plutons). Wibautstraat, Amsterdam

geologie-amsterdam-2-jpg

Travertijn

Travertijn wordt gevormd in warme bronnen en andere plaatsen waar water oververzadigd met kalk aan de oppervlakte komt. De overmaat aan kalk slaat direct neer, waardoor de lagen gevormd worden. De porositeit ontstaat door mossen die ingekapseld werden door de kalk. Weesperstraat, Amsterdam

gneis-amsterdam-jpg

Gneis

De lagen valen op in dit gesteente, wat er op wijst dat dit geen gestolde lava is. Maar de kristallen geven wel aan dat het gesteente behoorlijk gebakken is. Dit is dan ook een metamorf gesteente. Een gesteente dat diep in de aardkorst belandt is en daar grote hitte en druk heeft moeten doorstaan. Vermoedelijk was het originele gesteente een basalt, omdat er zoveel olivijnkristallen (groen) aanwezig zijn. Nabij de Wibautstraat, Amsterdam

geologie-amsterdam-3-jpg

Gneis

Nog een gneis, duidelijk anders dan de andere gneis in deze serie. Waarschijnlijk was het brongesteente in dit geval een graniet. Near Wibautstraat, Amsterdam

geologie-amsterdam-4-jpg

Hardground

Zeer interessant ‘gecondenseerd’ sediment. Als het rood was en er zaten ammonieten in dan had ik het ‘Ammonitico rosso’ genoemd (voor intimi). Dit is een kalksteen die aan het zeebodemoppervlak voortdurend verstoord werd en aan oplossing bloot stond. Vandaar de bobbelige structuren en schelpfragmenten. De ouderdom ken ik niet, maar zeker jonger dan het Perm. Amsterdam Amstel Station

geologie-amsterdam-6-jpg

Onbekend gesteente

etrologie was nooit mijn sterkste kant, ik heb dus een idee hoe dit gesteente heet. Grote kristallen suggereren trage afkoeling, de fracturen druk. Iemand een idee wat het is? Mail me! Linneausweg, Amsterdam

geologie-amsterdam-7-jpg

Kalksteen met torenslakjes

Fossiele torenslakjes in een mariene kalk. Vermoedelijk Krijt of Tertiair. P.C. Hooftstraat, Amsterdam

geologie-amsterdam-8-jpg

Rifkalk

Kalksteen gevormd in een ondiep marien milieu. Behalve enkele opvallende schelpen, zijn knolvormige structuren zichtbaar. Dit zijn kleine deeltjes geweest waarop vele lagen van algen zijn gaan groeien. De roze/rode kleur duidt op oxidatie, dus langzame sedimentatie in een zeer ondiepe zee. Ten overvloede wellicht, maar de pissebed recent. P.C. Hooftstraat, Amsterdam

geologie-amsterdam-9-jpg

Breccie

Breccie is een gesteente met scherpgekante stukken steen in een fijnere matrix. Dit gesteentetype wordt gevormd in grote breuken in de aardkorst, waar het gesteente gebroken en verpulverd wordt. Dit kan gepaard gaan met een aardbeving. P.C. Hooftstraat, Amsterdam

geologie-amsterdam-jpg

Cross-bedding

Een schitterend stuk zandsteen in het Bijenkorf gebouw. De schuine dunne laagjes zijn typisch voor stroomribbels. Deze worden gevormd in stromend water dat veel zand meeneemt. Aan de luwe zijde van een ribbel valt dit zand op de bodem, waardoor zo’n laagje gevormd wordt. Bij erosie, bijvoorbeeld een storm, kan zo’n set laagjes worden aangesneden. Gevormd in een ondiepe zee, vergelijkbaar met de huidige Noordzee. Typisch gesteente voor bepaalde fases in de sequentie-stratigrafie. Bijenkorf, Amsterdam